K I N E Z I O L O G I E    |    K R A N I O S A K R Á L N Í   T E R A P I E    |    V Ě D O M É   T V O Ř E N Í    |    B A C H O V Y   E S E N C E


VÍTÁM VÁS!

Mám pro Vás dobrou zprávu... Vše, co Vás trápí, jste si ve skutečnosti vytvořili Vy sami. Jak? No přece svými vlastními myšlenkami. A proč je to dobrá zpráva? Protože pokud změníte své myšlení, můžete si vytvořit radost, harmonii, lásku, zdraví, úspěch, prosperitu a další požehnání, která život přináší ...

Když jsme přicházeli na tuto planetu, přesně jsme věděli, kdo jsme, co sem jdeme dělat, jaké jsou naše talenty, kvality a náš plný potenciál, který zde chceme projevit a do čeho chceme vložit sami sebe, svou radost a své světlo.

No jo, jenže ... Narodili jsme se a přišli jsme do reality, která byla v rozporu s tím, co jsme věděli než jsme sestoupili do našeho fyzického těla. Postupně jsme tedy začali sami ze sebe ukrajovat. Uvěřili jsme tomu, čemu věřila většina lidí. Přestali jsme věřit sami v sebe, ve svůj vlastní úsudek, ve své schopnosti, ve svou sílu a ve své sny. Přestali jsme postupně vnímat naše světlo.

To všechno tady ale pořád je... Máme to neustále k dispozici... Jen to skrze určité bloky, systémy přesvědčení a jiné aspekty nevidíme.

A to je to, na co se můžeme spolu podívat. Jde o to objevit svůj skrytý potenciál a vrátit se k vědomému tvoření reality. Jde o to tvořit nové návyky a propustit ze svého života veškeré staré energie, omezení a bloky, které Vám brání naslouchat své intuici a vnitřní moudrosti a žít svůj naplněný život.


Ve skutečnosti jste Vy tím jediným člověkem, který Vám může pomoci. Jde jen o to chtít, být ochotní vystoupit ze své komfortní zóny, převzít za sebe odpovědnost a otevřít se změnám.

Povedu Vás k Vašemu vlastnímu světlu. To je má úloha. Jste to Vy, kdo ví, co potřebujete a kdo ví, co musíte udělat pro to, abyste se cítili dobře. Veškeré informace již dávno obsahujete, jen je třeba vědět jak se ptát a čeho se ptát.

Naším setkáním práce nekončí. Naopak teprve začíná. To, co si v rámci sezení uvědomíte, je třeba následně projít ve fyzické realitě a ukotvit v sobě skrze zkušenost. A to jsou ty okamžiky, kdy se znovu propojíte se svou vlastní vůlí, roste Vaše síla, Vaše důvěra a úcta k sobě samým. Bez této zkušenosti je naše setkání zbytečné.

Tato cesta není jednoduchá. Je tedy zapotřebí odhodlání, vytrvalost a odvaha. Vím, že to zvládnete!

Těším se na Vás, na Vaše příběhy a na Váš návrat k sobě samým.


S Láskou
Vendy Kyralová